© 2019 HAEMEHASHIM & CO.

HAEMEHASHIM & CO. ADALAH FIRMA GUAMAN DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Makluman Terkini

Rakan Kongsi Baharu HHC!

Rakan Kongsi Baharu HHC!

Rakan Kongsi Baharu HHC!

Projek Pembanguan Bernilai RM35 juta

HHC, diketuai oleh Haeme Hashim, telah dilantik untuk menasihati dan bertindak bagi pihak klien untuk sebuah projek pembangunan bernilai RM35 juta di Pulau Pinang, Malaysia.

HHC Mewakili Klien bagi Kes Bernilai

RM1.2 juta

HHC telah dilantik oleh syarikat dari Canada untuk mewakili mereka bagi kes litigasi perlanggaran kontrak bernilai RM12.5 juta.