© 2019 HAEMEHASHIM & CO.

HAEMEHASHIM & CO. ADALAH FIRMA GUAMAN DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA

CORPORATE & COMMERCIAL PRACTICE GROUP 

Kami mempunyai pengalaman luas dalam pelbagai bidang korporat dan komersial. Kami menasihati klien dalam menyediakan struktur dan entiti perniagaan, merundingkan syarat-syarat usahasama, merangka dan menyediakan semua perjanjian dan dokumentasi yang berkaitan.
Kami juga menyediakan khidmat nasihat undang-undang kepada pelanggan dalam hal ehwal korporat, serta produk kewangan konvensional dan kewangan Islam.

KHIDMAT GUAMAN

Portfolio Perkhidmatan

Pasaran Modal

Amalan Pasaran Modal kami menasihati semua bentuk penawaran pasaran modal. Kami berpengalaman terlibat dalam banyak permulaan penawaran awam (IPO) di Malaysia.
Bagi pasaran modal hutang (debt capital market), kami mempunyai pengalaman merentasi spektrum bon dan terbitan nota.
Pengalaman kami dalam pasaran ekuiti termasuk terbitan sekunder di Bursa Malaysia Securities Berhad, skim saham pekerja, dan terbitan waran. Berhubung dengan instrumen hutang, kami berpengalaman dalam pelbagai terbitan, termasuk bon yang dijamin, bon tertutup, bon kekal, modal pengawalseliaan, bon boleh tukar dan lain-lain ekuiti, kertas komersial dan nota jangka sederhana, serta sukuk .

Penggabungan & Pemerolehan

Amalan Penggabungan & Pengambilalihan kami berpengalaman dalam pelbagai transaksi yang mencabar, rumit dan berprofil tinggi. Khidmat kami meliputi pelbagai spektrum transaksi korporat dan M & A.

Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan yang komprehensif, termasuk perwakilan dalam tawaran tempatan dan serantau, usaha sama, pengambilalihan saham dan perniagaan dan pelupusan, penyusunan semula korporat, penswastaan dan penggabungan, skim pembinaan semula, penstrukturan semula modal, dan pelaburan ekuiti swasta.

Nasihat Korporat

Amalan Korporat & Komersial kami mempunyai kedalaman pengetahuan dan pengalaman yang luas, kerap mengendalikan pelbagai perkara korporat dan komersial yang komprehensif merentasi spektrum transaksi domestik dan rentas sempadan yang luas.
Dari isu pelesenan dan perhubungan perindustrian, keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, penstrukturan semula korporat, peguam kami mempunyai pengalaman untuk menyokong setiap aspek undang-undang untuk menjalankan perniagaan di Malaysia.
Kami berpengalaman mewakili senarai pelanggan korporat dan institusi yang berbeza-beza dalam mewujudkan peluang dan manfaat di Malaysia. Pelanggan kami terdiri daripada perniagaan permulaan kecil (startup)  kepada gergasi komersial global, dan termasuk entiti kerajaan dan multinasional.

Hartanah

Amalan Dana Pelaburan Harta Tanah (REIT) kami diketuai oleh Rakan Kongsi yang terlibat dalam banyak perkara barkaitan hartanah di Malaysia.
Perkhidmatan kami meliputi setiap aspek hartanah, dari pengambilalihan dan pembiayaan hartanah, kepada penyenaraian. Kami juga menasihati segala aspek penggabungan dan pengambilalihan, dan aktiviti pembiayaan yang dijalankan oleh REIT Malaysia.
Portfolio hartanah kami termasuk penstrukturan, merangka, merundingkan dan memberi nasihat mengenai pelbagai transaksi hartanah termasuk pengambilalihan dan pelupusan, pembangunan harta tanah, usahasama, transaksi harta tanah yang bersesuaian, pajakan komersil dan lain-lain perkara yang berkaitan.

Pembinaan & Kejuruteraan

Amalan Pembinaan & Kejuruteraan kami yang berdedikasi banyak terlibat dalam pelbagai projek pembangunan dan infrastruktur di Malaysia dan di rantau ini. Pengalaman ini telah membina pengetahuan dan keupayaan kerja yang mendalam dalam memberi nasihat tentang perkara-perkara yang kompleks dan bernilai tinggi.
Kami menawarkan khidmat nasihat dalam semua isu undang-undang pembinaan dan kejuruteraan, termasuk penstrukturan projek, aspek pengawalseliaan yang mempengaruhi projek, dokumentasi kontrak dan projek, serta proses dan pengurusan.
 
Kami juga hadir sebagai penasihat dalam timbang tara domestik dan antarabangsa, litigasi, adjudikasi, prosiding pengantaraan dan lain-lain bentuk penyelesaian pertikaian alternatif.

Tenaga, Infrastruktur & Projek

Amalan Tenaga, Infrastruktur & Projek kami terdiri daripada pasukan multi-disiplin yang terintegrasi sepenuhnya dengan pengalaman merentasi kitar hayat keseluruhan projek yang besar dan rumit. Dari permulaan kepada pentauliahan, termasuk pembiayaan, infrastruktur rantaian bekalan, dan operasi dan penyelenggaraan loji, kami berusaha untuk memastikan perkhidmatan yang lancar di setiap peringkat.
Pasukan kami mempunyai pengalaman yang luas di pelbagai sektor industri, termasuk kuasa, air, minyak dan gas, petrokimia, pengangkutan (termasuk jalan raya, sistem rel dan terowong), dan sektor telekomunikasi.
 
Kami telah bertindak untuk kerajaan, penaja, pembiaya, syarikat projek, kontraktor dan perunding dan dapat memberi nasihat mengenai semua aspek pembangunan projek - dari permulaan, perolehan dan pembinaan, melalui pengujian, pentauliahan dan fasa operasi, termasuk penubuhan bekalan infrastruktur rantaian dan proses pengeluaran.

Penstrukturan & Insolvensi

Amalan Penstrukturan Semula & Insolvensi kami memberi fokus yang kuat terhadap keperluan dan objektif klien kami. Dengan pengalaman tempatan dan serantau dalam bidang ini, kami membantu klien kami mencapai hasil yang paling diingini dalam keadaan yang sukar. Kami menasihati pelanggan kami mengenai semua aspek penyelamatan perniagaan, insolvensi dan penstrukturan semula.

Kami juga mempunyai keupayaan dan kepelbagaian pengetahuan dari pelbagai bidang praktik meliputi pelbagai aspek undang-undang dan isu-isu praktikal yang mungkin timbul.