© 2019 HAEMEHASHIM & CO.

HAEMEHASHIM & CO. ADALAH FIRMA GUAMAN DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA

DISPUTE RESOLUTIONS PRACTICE GROUP 

Amalan kami dalam menyelesaikan pertikaian termasuk menyelesaikan pertikaian melibatkan lembaga pengarah dan pemegang saham dalam syarikat. Kumpulan Amalan Resolusi Pertikaian kami sentiasa melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan pelbagai jenis pertikaian.
Pasukan kami juga mempunyai pelbagai pengalaman dalam menjalankan timbang tara domestik dan antarabangsa di bawah pelbagai peraturan institusi dan secara ad-hoc. Firma kami juga berpengalaman luas dalam memilih rangka kerja penyelesaian pertikaian alternatif yang sesuai di luar mahkamah.

KHIDMAT GUAMAN

Portfolio Perkhidmatan

Litigasi

Am

Pasukan kami berpengalaman mewakili pelbagai institusi kewangan, badan korporat serta orang perseorangan dalam proses pemulihan hutang yang timbul daripada barangan yang dijual dan dihantar, tunggakan sewa premis, pemulihan caj penyelenggaraan oleh pemaju dan syarikat pengurusan, pemulihan tunggakan penyelenggaraan dalam prosiding perceraian.

 

Kami menyediakan penyelesaian menyeluruh untuk proses pemulihan hutang, daripada mengeluarkan notis tuntutan hingga proses melaksanakan penghakiman untuk pembayaran.

Litigasi

Korporat

Amalan kami berpengalaman dalam penyelesaian pertikaian termasuk menyelesaikan ruang pejabat dan pertikaian saham dalam syarikat.

 

Kami membimbing para pemegang saham dan pengarah syarikat dalam bidang berkaitan undang-undang syarikat termasuk hak pemegang saham minoriti, tindakan derivatif dan penggulungan yang saksama.

 

Dalam mewakili pelanggan, kami sentiasa meneroka cara untuk mencapai hasil terbaik dari penyelesaian pertikaian termasuk perundingan dan pengantaraan.

Litigasi Perbankan & Keberhutangan

Kami turut mewakili pemiutang dalam prosiding kebankrapan, bermula daripada mengeluarkan notis tuntutan pra-muflis kepada prosiding pentadbiran pasca muflis termasuk pemfailan bukti hutang, mesyuarat pemiutang dan pelepasan.

 

Kami juga memberi nasihat kepada pelanggan mengenai cara penguatkuasaan keputusan lain termasuk writ penyitaan dan penjualan dan garnishment.

 

Kami turut menasihati pelanggan tentang rundingan strategik mengenai transaksi penstrukturan semula hutang dan sentiasa mencari pilihan terbaik yang tersedia untuk mencapai rancangan penstrukturan semula yang boleh dilaksanakan.

Timbangtara, Adjudikasi & Mediasi

Pasukan kami berpengalaman dalam menjalankan kes-kes timbangtara domestik dan antarabangsa di bawah pelbagai peraturan institusi dan secara ad-hoc.

 

Pasukan kami mempunyai pengalaman yang luas dalam mewakili pelanggan dalam prosiding timbangtara yang kompleks dan berskala besar dalam semua aspek undang-undang komersial dan sivil.

 

Di samping itu, pasukan kami juga menyediakan perkhidmatan undang-undang berkaitan dengan pertikaian berkaitan pembinaan khususnya yang melibatkan Akta Bayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012.

Pekerjaan & Hubungan Industri

Kami mempunyai amalan pekerjaan yang kuat, dalam mewakili sama ada majikan atau pekerja dalam pelbagai pertikaian.

 

Kami sering menasihati majikan mengenai pelbagai isu pekerjaan termasuk tuntutan pemecatan yang tidak adil. Kami juga menasihati pekerja dengan pertikaian tempat kerja, pertikaian gaji, siasatan dalaman, mewakili mereka di Mahkamah Perusahaan bagi tuntutan mereka dan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi.

 

Dalam mewakili pelanggan, kami sentiasa meneroka cara untuk mencapai hasil terbaik dalam menyelesaikan pertikaian mereka termasuk pengantaraan dan rundingan.