© 2019 HAEMEHASHIM & CO.

HAEMEHASHIM & CO. ADALAH FIRMA GUAMAN DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA

FINANCIAL SERVICES PRACTICE GROUP 

Kami mempunyai pengalaman luas dalam pelbagai bidang korporat dan komersial. Kami menasihati klien dalam menyediakan struktur dan entiti perniagaan, merundingkan syarat-syarat usahasama, merangka dan menyediakan semua perjanjian dan dokumentasi yang berkaitan.
Kami juga menyediakan khidmat nasihat undang-undang kepada pelanggan dalam hal ehwal korporat, serta produk kewangan konvensional dan kewangan Islam.

KHIDMAT GUAMAN

Portfolio Perkhidmatan

Pasaran Modal

Amalan Pasaran Modal kami menasihati semua bentuk penawaran pasaran modal. Kami berpengalaman terlibat dalam banyak permulaan penawaran awam (IPO) di Malaysia.
Bagi pasaran modal hutang (debt capital market), kami mempunyai pengalaman merentasi spektrum bon dan terbitan nota.
Pengalaman kami dalam pasaran ekuiti termasuk terbitan sekunder di Bursa Malaysia Securities Berhad, skim saham pekerja, dan terbitan waran. Berhubung dengan instrumen hutang, kami berpengalaman dalam pelbagai terbitan, termasuk bon yang dijamin, bon tertutup, bon kekal, modal pengawalseliaan, bon boleh tukar dan lain-lain ekuiti, kertas komersial dan nota jangka sederhana, serta sukuk .

Perkhidmatan Kewangan

Amalan Perbankan & Kewangan kami diketuai oleh peguam yang pengalaman luas dalam sektor perbankan dan kewangan di Malaysia.

Kami mengendalikan pelbagai transaksi kompleks. Pendekatan multi-disiplin kami sangat sesuai untuk menangani isu-isu yang mungkin timbul dalam pembiayaan pengambilalihan, pembiayaan hartanah, pembiayaan projek infrastruktur, pembiayaan aset, pajakan kapal dan kapal terbang, pembiayaan Islam dan lain-lain pembiayaan berstruktur.

Hartanah

Amalan Dana Pelaburan Harta Tanah (REIT) kami diketuai oleh Rakan Kongsi yang terlibat dalam banyak perkara barkaitan hartanah di Malaysia.
Perkhidmatan kami meliputi setiap aspek hartanah, dari pengambilalihan dan pembiayaan hartanah, kepada penyenaraian. Kami juga menasihati segala aspek penggabungan dan pengambilalihan, dan aktiviti pembiayaan yang dijalankan oleh REIT Malaysia.
Portfolio hartanah kami termasuk penstrukturan, merangka, merundingkan dan memberi nasihat mengenai pelbagai transaksi hartanah termasuk pengambilalihan dan pelupusan, pembangunan harta tanah, usahasama, transaksi harta tanah yang bersesuaian, pajakan komersil dan lain-lain perkara yang berkaitan.

Dana Pelaburan

Keupayaan amalan dana pelaburan kami termasuk penstrukturan, penubuhan dan pemasaran dana luar pesisir dan dana pelaburan di seluruh kelas aset, penubuhan dan pelesenan syarikat pengurusan dana, dan nasihat pematuhan peraturan yang berkaitan dengan industri.
 
Perkhidmatan dana pelaburan persendirian kami termasuk penstrukturan dana pelaburan alternatif, dan dana ekuiti persendirian.

Teknologi Kewangan

Arena teknologi kewangan (Fintech) sentiasa memberikan sumber komersial baru. Teknologi baru memisahkan sempadan tradisional di pelbagai bidang undang-undang, dan menuntut pemikiran baru dan pemahaman mendalam, serta pengalaman praktikal.

Kami telah menasihati dasar, perlindungan dan amalan sejak peringkat awal pembangunan FinTech di Malaysia, membantu pelanggan menavigasi peraturan-peraturan di kawasan-kawasan yang pelbagai seperti pendanaan kumpulan ekuiti, bukti elektronik dan sistem pembayaran dalam talian.
 
Kami juga membantu menentukur dan mengimbangi kebimbangan dan matlamat pengawal selia, pihak berkuasa dan kerajaan dengan pemikiran segar mengenai realiti komersial pelanggan kami.

Pembinaan & Kejuruteraan

Amalan Pembinaan & Kejuruteraan kami yang berdedikasi banyak terlibat dalam pelbagai projek pembangunan dan infrastruktur di Malaysia dan di rantau ini. Pengalaman ini telah membina pengetahuan dan keupayaan kerja yang mendalam dalam memberi nasihat tentang perkara-perkara yang kompleks dan bernilai tinggi.
Kami menawarkan khidmat nasihat dalam semua isu undang-undang pembinaan dan kejuruteraan, termasuk penstrukturan projek, aspek pengawalseliaan yang mempengaruhi projek, dokumentasi kontrak dan projek, serta proses dan pengurusan.
 
Kami juga hadir sebagai penasihat dalam timbang tara domestik dan antarabangsa, litigasi, adjudikasi, prosiding pengantaraan dan lain-lain bentuk penyelesaian pertikaian alternatif.

Tenaga, Infrastruktur & Projek

Amalan Tenaga, Infrastruktur & Projek kami terdiri daripada pasukan multi-disiplin yang terintegrasi sepenuhnya dengan pengalaman merentasi kitar hayat keseluruhan projek yang besar dan rumit. Dari permulaan kepada pentauliahan, termasuk pembiayaan, infrastruktur rantaian bekalan, dan operasi dan penyelenggaraan loji, kami berusaha untuk memastikan perkhidmatan yang lancar di setiap peringkat.
Pasukan kami mempunyai pengalaman yang luas di pelbagai sektor industri, termasuk kuasa, air, minyak dan gas, petrokimia, pengangkutan (termasuk jalan raya, sistem rel dan terowong), dan sektor telekomunikasi.
 
Kami telah bertindak untuk kerajaan, penaja, pembiaya, syarikat projek, kontraktor dan perunding dan dapat memberi nasihat mengenai semua aspek pembangunan projek - dari permulaan, perolehan dan pembinaan, melalui pengujian, pentauliahan dan fasa operasi, termasuk penubuhan bekalan infrastruktur rantaian dan proses pengeluaran.