© 2019 HAEMEHASHIM & CO.

HAEMEHASHIM & CO. ADALAH FIRMA GUAMAN DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA

OUR AFFILIATES

In order to cater our clients' needs and to ease their businesses, we provide assistance and services through our international affiliates ensuring our clients' needs are well taken of.

LOGGERHEAD

PARTNERS

United Arab Emirates | Cyprus | Switzerland

Loggerhead Partners adalah firma penasihat pelbagai disiplin dan solusi pengurusan yang beroperasi di Dubai, Nicosia dan Zurich.

Perkhidmatan Korporat Loggerhead, pakar penyedia perkhidmatan korpora di Dubai, menawarkan penyelesaian residensi dan perancangan harta di ketiga-tiga negara ia beroperasi dan di seluruh dunia melalui rakan perniagaannya.

Di UAE, Loggerhead mempromosikan skim residensi UAE dan membantu pemilik perniagaan serta individu berprofil dalam memilih struktur yang sesuai untuk syarikat dan pengurusan harta mereka. Kaya dengan pengalaman serta pemahaman yang mendalam mengenai sistem perbankan, undang-undang tempatan, budaya dan bagaimana proses domestik dan rakyatnya berfungsi.

Loggerhead mengoptimumkan situasi perancangan harta antarabangsa untuk para pelanggannya sambil memastikan kliennya mempunyai pengalaman di UAE yang lancar dan tidak membimbangkan untuk mereka.