© 2019 HAEMEHASHIM & CO.

HAEMEHASHIM & CO. ADALAH FIRMA GUAMAN DI KUALA LUMPUR, MALAYSIA

SHARIAH PRACTICE GROUP 

HaemeSyarie adalah kumpulan peguam syarie yang beramalan di Semenanjung Malaysia.

 

Kami menyediakan perkhidmatan guaman syariah termasuk permohonan perceraian, fasakh, hak penjagaan anak, hadhanah, faraid, wasiat, pengagihan harta, zakat, dan undang-undang perbandingan dalam sivil dan syariah.

 

HaemeSyarie juga pengalaman dalam perkara-perkara berkaitan jenayah syariah seperti zina, minum arak, berpakaian menyerupai wanita atau lelaki, dan sebagainya.

Wilayah Persekutuan | Selangor | Johor | Perak | Penang | Kedah

KHIDMAT GUAMAN

Portfolio Perkhidmatan

Kekeluargaan & Perceraian

HaemeSyarie mempunyai pengalaman luas dalam menguruskan hal ehwal kekeluargaan, permasalahan perkahwinan dan perceraian.

HaemeSyarie turut mengendalikan hal-hal perundangan syariah yang bersifat perbalahan di mahkamah syariah yang berkaitan dengan masalah perkahwinan dan perceraian seperti fasakh, khuluq, isu-isu mengenai penjagaan anak, hadhanah, tuntutan selepas perceraian, dan sebagainya.

Wasiat, Faraid & Pengurusan Pusaka

HaemeSyarie juga mengendalikan hal-hal perundangan yang berkaitan dengan faraid, wasiat, hibah dan hal-hal lain mengenai pengurusan harta atau pusaka.

Jenayah Syariah

HaemeSyarie juga mengendalikan pelbagai kes-kes pembelaan berkaitan jenayah syariah di banyak negeri di Malaysia.


Antara kesalahan jenayah syariah yang kami kendalikan adalah seperti zina, khalwat, minum arak, liwat, dan lain-lain kesalahan jenayah syariah.